About us / ANBI


Stichting Dove Foundation International,

KvK 70727147
RSIN: 8584.36.036

Doel:
a. Het verlenen van humanitaire hulp aan Pakistaanse kinderen, vrouwen en Mannen in nood
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

Contactgegevens:
Imran Gill
Tel: 06-85282343
De Boegspriet 48
8251DN Dronten

Beleidsplan:
Fondswerving door middel van spreekbeurten en inzamelingsacties om geld in te zamelen voor mensen in nood.

Bestuurders:
Imran Gill, Voorzitter
Daniël Mario Henry Vandy, Secretaris
Egbert Veen, Penningmeester
Jakob van de Werfhorst, Bestuurder
Naveed Iqbal Malik, Bestuurder

Beloningsbeleid:
Er is geen beloningsbeleid. Iedereen werkt vrijwillig

Uigevoerde activiteiten:
Zie post op de website wat er met het geld van de giften gedaan is.

Financieele verantwoording:
http://dovefoundation.nl/wp-content/uploads/2021/10/Jaarrekening-2020.pdf
http://dovefoundation.nl/wp-content/uploads/2021/10/Jaarrekening-2019.pdf
http://dovefoundation.nl/wp-content/uploads/2021/10/Jaarrekening-2018.pdf